Sağlık için hep birlikte çalışıyoruz!
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu Sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler tarafından kurulmuştur.Güncel Etkinlik


SADEFE ve EVSAD işbirliği ile;

“6. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi”Detaylı Bilgi